Dem Leben Perspektive(n) geben...

Fastenkalender 2020

26. Februar Aschermittwoch
27. Februar
28. Februar
29. Februar
1. März
2. März
3. März
4. März
5. März
6. März
7. März
8. März
9. März
10. März
11. März
12. März
13. März
14. März
15. März
16. März
17. März
18. März
19. März
20. März
21. März
22. März
23. März
24. März
25. März
26. März
27. März
28. März
29. März
30. März
31. März
1. April
2. April
3. April
5. April Palmsonntag
4. April
6. April
7. April
8. April
9. April Gründonnerstag
10. April Karfreitag
11. April Karsamstag
12. April Ostersonntag
13. April Ostermontag
BERUFSBILDENDE SCHULEN IM MARIENHEIM

BERUFSBILDENDE SCHULEN IM MARIENHEIM

Staatlich anerkannte Ersatzschule

Gut Sutthausen 1
49082 Osnabrück
Fon: (0541) 99004-42 (Sekretariat)
Fax: (0541) 99004-80
E-Mail:

In Trägerschaft der Schulstiftung im Bistum Osnabrück

In Trägerschaft der Schulstiftung im Bistum Osnabrück